Over Brandveilig Leven Roosendaal

Dertig jaar geleden duurde het nog zeventien minuten, voordat een brand zich door een huis kon verspreiden. Nu bevatten de  materialen van de huidige woninginrichting steeds meer brandbare stoffen, waardoor die tijd behoorlijk is ingekort. Bij een woningbrand hebben de bewoners tegenwoordig gemiddeld drie minuten de tijd om hun huis uit te verlaten.

Mensen denken ten onrechte dat ze heel veel tijd hebben om te vluchten bij een brand, maar er komen ook vaak veel giftige gassen en rook vrij waardoor de mensen niet tijdig kunnen vluchten.

Toch adviseert de Brandweer  slechts beperkt over de woonfunctie. Ze letten alleen op de   compartimentering, de rookmelders (op lichtnet vanaf 2003) en de mogelijkheden tot brandbestrijding.

En dat terwijl 85% van de dodelijke slachtoffers bij brand, valt in woningen!

Het advies van de Brandweer reikt tot de voordeur, maar achter de voordeur heerst de privacy. De gevaren zitten echter in huis zelf en daar heeft de Brandweer niks te zeggen over gevaarlijk gedrag, gebruik apparaten, knutselwerk, e.d.

En de Ambassadeurs Brandveilig leven komen als vrijwilligersteam wel achter die voordeur en sturen op gedrag om brand te voorkomen, om snel te alarmeren/blussen en om veilig te vluchten volgens een voorbereid vluchtplan. Dit met grote aandacht voor ouderen, jongeren, senioren, verminderd zelfredzame groepen en gestapelde bouw.

Op initiatief van de Gemeente Roosendaal en in samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Brandweer MWB) willen de Ambassadeurs Brandveilig Leven Roosendaal de bewoners van de gemeente Roosendaal (inclusief de kerkdorpen) bewust maken van het voorkomen en beperken van brand in hun woonomgeving door het geven van voorlichting. Daarbij worden op verzoek van inwoners aan de hand van een controlelijst in de zelfstandige wooneenheden Home Safety Checks uitgevoerd. Het werken aan een brandveilig leven is geborgd in het Actieplan Integrale Veiligheid 2020  Gemeente Roosendaal, onderdeel de “Veilige Buurt”.